Pielęgnacja ogrodu na ulicy Poziomkowej

Pielęgnacja ogrodu na ulicy Poziomkowej

Pielęgnację ogrodu rozpoczęto od usunięcia zniszczeń wyrządzonych przez choroby grzybowe i szkodniki. Część nasadzeń, nie nadających się do odbudowy usunięto i zastąpiono je nowymi.  Dodatkowo rabaty wzbogacono kwitnącymi bylinami. Ogród przekazano nam pod stałą opiekę polegającą na cotygodniowym koszeniu, pieleniu, chemicznej ochronie roślin i ich regularnym strzyżeniu.