Rewitalizacja ogrodu w Rąbieniu

Rewitalizacja ogrodu w Rąbieniu

Rewitalizacja ogrodu o powierzchni ok. 2000m2 w miejscowości Rąbień k. Łodzi.

Ogród na skutek zaniedbań w codziennej pielęgnacji utracił swoją świetność. Prace polegały głównie na uprzątnięciu terenu, wykonaniu niezbędnych oprysków i uzupełnieniu nasadzeń.